El tèxtil, un passat amb molt futur

L’Institut Industrial de Terrassa (IIT) va ser la primera de les associacions econòmiques que es van crear a Terrassa, en el darrer terç del segle XIX, amb la finalitat de potenciar el procés d’industrialització que s’estava produint a la ciutat.

Som l'Institut industrial de Terrassa - gremi tèxtil

Treballem, dia rere dia, per oferir serveis a les empreses del sector en àmbits com la informació, l’assessorament, la formació, la promoció internacional i gestió de la innovació o els serveis d’interès col·lectiu amb l’objectiu d’ajudar-les a créixer i defensar-les davant les administracions.

Vídeo dels 150 anys de l’Institut Industrial de Terrassa – Gremi Tèxtil

L’Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil neix davant la necessitat de constituir una associació professional que representi i defensi a les empreses del sector tèxtil com a col·lectiu, i que a la vegada sigui un punt de trobada de totes les empreses tèxtils de la comarca.

El seu objectiu és oferir a les empreses tot un ventall de serveis en àmbits com la informació, l’assessorament, la formació, la promoció internacional i gestió de la innovació ò els serveis d’interès col·lectiu.

Es va fundar l’any 1873, i el 1978 s’integra a la Patronal Cecot per portar a terme les finalitats de representació i defensa d’interessos comuns.