Qui som?

De l’Institut Industrial han sorgit posteriorment institucions terrassenques importants.

L’impuls de l’Institut Industrial
a la ciutat de Terrassa

^
1873

Es funda l’Institut Industrial de Terrassa, fruit de la fusió de les entitats d’alt prestigi Gremi de Fabricants de Teixits de Llana i de la “Asociación de Fabricantes per la Compra y Venta de Desperdicios de Lana”. L’antiguitat de la primera es remunta a l’època gremial dels segles XIII i XIV.

^
1877

Creació de la Caixa d’Estalvis de Terrassa

^
1879

Crisi de la indústria llanera a causa de la pèrdua dels mercats colonials.

^
1883

La junta directiva de l’Institut Industrial sol·licita a l’Ajuntament la instal·lació del telèfon.

^
1886

Constitució de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.

^
1886

Creació de l’Escola d’Arts i Oficis.

^
1900

Constitució de la Mútua de Terrassa.

^
1901

Fundació de l’Asil Busquets.

^
1904

Fundació de l’Escola Industrial.

^
1906

Inicia les seves activitats el Condicionament Terrassenc.

^
1909

Arribada de l’electricitat a la indústria.

^
1914

Gran desenvolupament del tèxtil terrassenc.

^
1921

Creació de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa.

^
1940

Forta empenta de la industria tèxtil.

^
1942

Inauguració del convent escola dels P.P. Carmelitans.

^
1943

De l’Institut Industrial va néixer la iniciativa per resoldre els problemes pel creixement de la indústria del ram de l’aigua, portant les aigües del Llobregat a la ciutat.

^
1946

Fundació del Museu Tèxtil Biosca, actual Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT).

^
1948

Fundació de l’escola d’Enginyers d’indústries tèxtils, que posteriorment el 1957 va esdevenir l’actual Escola Tècnica superior d’Enginyeria Industrial d’Aeronàutica i Audiovisuals de Terrassa.

^
1952

L’Institut Industrial es trasllada a l’edifici del c. Sant Pau, número 6 de Terrassa.

^
1957

Establiment Col·legi P.P. Salesians.

^
1962

Terrassa pateix les “catastròfiques inundacions”. En el procés de recuperació, el sector industrial va emprendre plans de reestructuració i modernització, que apuntaven també cap a la reducció d’unitats fabrils i als beneficis derivats de fusions, agrupacions o unions parcials.

^
1964

Creació de la Secció d’Estudis Tècnics, Econòmic-Socials i de Productivitat.

^
1976

Nou President de l’Institut Industrial de Terrassa: Miquel Rambla Castells

^
1978

L’Institut Industrial Tèxtil i la Unió Comercial i Industrial es fusionen donant com a resultat una organització empresarial multisectorial sota la denominació de Cecot que actualment representa els interessos de prop de 45.000 empreses catalanes.

^
1979

Nou President de l’Institut Industrial de Terrassa: Narcís Bacardit Puig

^
1985

Nou President de l’Institut Industrial de Terrassa: Pere Guitart Prunés

^
1988

Nou President de l’Institut Industrial de Terrassa: Eusebi Cima Mollet

^
2005

Nou President de l’Institut Industrial de Terrassa: Martí Colomer Ribas

^
2008

Participació en la constitució de l’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (AEI TÈXTILS)

^
2010

Constitució de Texfor amb la participació de l’Institut Industrial.

^
2016

L’Institut Industrial va ser el promotor de la Taula Tèxtil per mantenir i fomentar els estudis tèxtils. La Taula està formada per diferents entitats i Fundacions que donen suport econòmic al conveni de beques del tèxtil amb la UPC.

^
2021

Nou President de l’Institut Industrial de Terrassa: Francesc Roca LLongueras