Junta Directiva

Junta Directiva del Gremi Tèxtil

Francesc Roca

Finish, S.A.
President

Núria Aurell

Agatex, S.L.
Vicepresidenta 1

Joan Ginestà

Marina Textil, S.L.
Vicepresident 2

Sergi Artigas

Centre Tecnològic Leitat
Secretari

Ricard Cima

E.Cima, S.A.U.
Tresorer

Anna Bosch

Malltex, S.A.
Vocal

Jordi Ubach

Ponsfil, S.A.
Vocal

Ariadna Detrell

AEI Tèxtils
Vocal

Albert Millan

Geisa Fabrics, S.L.
Vocal

Josep Garcia

Folgarolas Tèxtil, S.A.
Vocal

Ramon Caus

Ramon Caus, S.A.
Vocal

Joaquim Badrinas

Filtros Industriales, S.L.
Vocal

Ninna Torres

Panona Import, S.L.
Vocal

Marc Lloveras

Pont Aurell i Armengol, S.L.
Vocal