Publicat el protocol 1 sobre les normes d’origen de l’acord preliminar entre la UE i Ghana

El passat 21 d’octubre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Protocol nº 1 relatiu a la definició del concepte de «productes originaris» i als mètodes de cooperació administrativa que va entrar en vigor el 20 d’agost de 2020.

Més informació.