Brussel·les, 9 d’abril de 2021 – Amb motiu de la publicació de l’Actualització Econòmica Trimestral, a EURATEX els preocupa que la crisi de la Covid19 pugui ser continuada per interrupcions en les nostres cadenes de subministrament globals, la qual cosa afectaria la competitivitat de la nostra indústria.
Les dades econòmiques fins a desembre de 2020 reflecteixen una contracció dramàtica en la demanda i la producció d’articles tèxtils i peces de vestir, causada per la pandèmia de la COVID-19. Durant tot l’any 2020, el volum de negocis de la UE va caure un -9,3% en tèxtils i un -17,7% en peces de vestir, en comparació amb 2019. La crisi es va sentir especialment a mitjans de l’any (amb pèrdues de producció superiors al 50%). Cap a l’últim trimestre de 2020, l’activitat empresarial es va recuperar en la indústria tèxtil (+ 1,6% respecte al trimestre anterior), mentre que es va deteriorar encara més en el sector de la confecció (-6,8%), a conseqüència de la caiguda de la despesa de consum i l’alentiment de les activitats no essencials.
En quant al rendiment comercial, les exportacions de T&C fora de la UE van retrocedir un -13,6% el 2020. La majoria dels 10 principals clients de la UE van experimentar un fort descens el 2020. Les importacions de la UE van augmentar un + 5,5% el 2020. No obstant, aquest augment es va deure principalment a la importació d’equips de protecció personal (incloses màscares facials), especialment de la Xina (augment de 1000 milions d’euros el 2019 a 20 000 milions d’euros el 2020).
De cara al futur, l’indicador de confiança empresarial de la UE* de març de 2021 va cobrar impuls, amb una tendència ascendent confirmada a la indústria tèxtil (+3,8 punts) i una modesta recuperació en la indústria de la confecció (+1,6 punts). A més, l’indicador d’expectatives d’ocupació va registrar un fort augment. 
Malgrat això, aquests signes de recuperació es veuen amenaçats per les recents turbulències en la cadena de subministrament de T&C. L’augment dels preus de les matèries primeres (fibres tèxtils, colorants,…), els costos de transport, l’impacte negatiu dels preus del CO₂ i l’agitació política en alguns països proveïdors importants (la Xina, Myanmar) creen incertesa, la qual cosa se suma als desafiaments de la pandèmia del coronavirus.
Sobre aquesta base, el 2021 serà un any crític per a la competitivitat de la indústria europea de T&C. En aquest context, una estratègia tèxtil de la UE amb visió de futur, que ofereixi la combinació de polítiques i instruments de suport adequats per a les nostres Pimes, és fonamental.
El Director General de EURATEX, Dirk Vantyghem, va comentar sobre els desenvolupaments recents: “Les empreses europees de tèxtils i peces de vestir han demostrat una gran capacitat de recuperació i flexibilitat durant aquesta pandèmia, però continuen enfrontant-se a desafiaments globals. Ara és el moment de dissenyar un marc modern per fer costat a aquestes empreses en el seu procés de transició. Hem de centrar-nos en promoure la innovació, oferir suport a la digitalització, crear cadenes de subministrament sòlides i garantir la igualtat de condicions”.
L’estratègia de la UE sobre tèxtils està prevista pel tercer trimestre de 2021;Malgrat s’espera que presti especial atenció a la sostenibilitat i la circularitat, EURATEX insisteix que l’estratègia ha de tenir una perspectiva més àmplia i garantir la competitivitat a llarg termini d’aquest pilar essencial de l’economia europea.