El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat el 7 de maig la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis i la moda, queda pendent la publicació de la convocatòria al DOGC.   Pel que fa al sector de la moda, s’han fixat com a eixos estratègics de treball, la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) així com la transformació digital.  

Objectiu de la subvenció
Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el seu grau d’adaptació al mercat tant pel que fa a la transformació digital, la sostenibilitat, la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) i la internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.

Persones beneficiàries
Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.   No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.   Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.  

Tipologia d’accions subvencionables  
Contractació de serveis professionals per:   L’ajut i assessorament en el desenvolupament de projectes de transformació digital. La implementació d’eines i recursos, relacionats amb la sostenibilitat que permetin avançar en el grau d’aplicació dels mateixos (traçabilitat, polítiques de producció, projectes d’economia circulars, gestió logística). L’assessorament en temes relacionats amb la internacionalització (estudis de mercat, elaboració d’agendes comercials, ..). Assistència a fires internacionals de moda (presencials i online), incloent la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week. Qualsevol acció que dugui a terme l’empresa pel efectes de la COVID19. Com l’increment del volum de negoci i que l’ajudi a reactivar la fabricació i oferta de productes de moda així com l’estimulació de la demanda, a través de la promoció i comercialització de productes de moda.  Inversió en l’adquisició d’ equips i maquinari i altres despeses tecnològiques, relacionades amb la transformació digital.  

Quantia de la subvenció
Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 3.000 euros. Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.