Curs totalment subvencionat per la “Fundació per la formació en l’Ocupació” dins del pla sectorial tèxtil de Texfor. No té cap cost per a l’empresa ni pel treballador.
Poden participar totes aquelles persones que treballin en una empresa del sector tèxtil, encara que siguin autònoms sempre que pertanyin al Conveni Col·lectiu del Tèxtil-Confecció, també poden participar les persones afectades per un ERTO ò ser desocupats inscrits com a demandants d’ocupació.
Formació dirigida a introduir als participants en el món dels tèxtils intel·ligents, que es poden descriure com a tèxtils que són capaços de sentir els estímuls de l’entorn, reaccionar i adaptar-se a ells mitjançant la integració de funcionalitats en l’estructura tèxtil. Tant l’estímul com la resposta poden tenir un origen elèctric, tèrmic, químic, magnètic ò altre.

OBJECTIUS GENERALS
Perfeccionar i ampliar les competències professionals dels treballadors participants.
Conèixer els avanços informàtics i tecnològics en Smart Tèxtils i la seva aplicació directa en l’estructura tèxtil.


OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. INNOVACIÓ DE FILS I TEIXITS/ TEIXITS TÈCNICS
2. TECNOLOGIA 3D /SMART TÈXTILS
3. VISIÓ ARTIFICIAL
4. TECNOLOGIA RFID
5. INDÚSTRIA 4.0

DOCENTS

Sr. Francesc Mañosa – Enginyer Tèxtil, amb àmplia i reconeguda experiència professional i docent en la innovació de fils i teixits i els seus usos tècnics.
Sra. Anna Ribé – Enginyera Tèxtil. Responsable d’Innovació de Texfor. Investigadora de projectes d’I + D. Compte amb publicacions en l’àrea científica tèxtil i ha col·laborat com co-inventora en diverses patents en col·laboració amb altres departaments de Ciència i Enginyeria de Materials. Va exercir càrrecs de responsabilitat en departaments de qualitat, disseny i producció en la Indústria de la Moda/Retail.
Sr. Domingo Espinar – Col·laborador habitual del departament de Consultoria Tecnològica i Big Data del Centre Tecnològic Eurecat. Project Manager pel Project Management Institute. Màster per La Salle en Gestió IT amb especialitat en seguretat. Diplomat en Informàtica de Gestió. Més de 15 anys com a consultor i cap de projectes en consultoria i indústria.

TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la formació, a tots els participants que hagin assistit a un mínim del 75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Quan: Del 8 de juny al 20 de juliol de 2021
Durada: 30 hores
Núm. Sessions: 12
Horari: de 16.00 a 18:30h.
Dies impartició: dimarts i dijous – 8, 10, 15, 17, 22 i 29 de juny, 1, 6, 8, 13, 15 i 20 de juliol.
On: Aula Virtual – entorn d’aprenentatge on el formador i l’alumnat interactuen, en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron i bidireccional.

INSCRIPCIONS 

S’ha d’enviar la Sol·licitud d’Inscripció per fer la pre-inscripció al curs, amb tots els camps emplenats abans del 2 de juny a anna@texfor.es
Juntament amb la sol·licitud d’inscripció és necessari adjuntar:
•Fotocòpia del DNI (davant i darrere en una sola fulla)
•Fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina o Fotocòpia de l’últim rebut d’autònom.
•En cas d’estar afectat per un ERTO, document acreditatiu.
•En cas de ser treballador desocupat, còpia del full de demandant d’ocupació (document DARD).

Les places són limitades i seran confirmades abans de l’inici del curs.La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.
Per a més informació poden dirigir-se a Anna Vidal a l’adreça de correu anna@texfor.es ò al tel. 937451917 – 609414476.