Un cop finalitzat el termini per presentar candidatures per a la renovació de la Junta directiva us informem que s’ha presentat una candidatura, que encapçala:

  • Francesc Roca, de l’empresa FINISH S.A.

i que compta amb els següents membres:

  • Núria Aurell, de l’empresa AGATEX S.L.
  • Joan Ginestà, de l’empresa MARINA TEXTIL S.L.
  • Ricard Cima, de l’empresa E.CIMA S.A.U.
  • Sergi Artigas, de l’empresa CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT S.A.

La Junta Electoral, formada per Oriol Alba, representant de la Cecot, i Rosa Roca, coordinadora de l’Institut Industrial – Gremi Tèxtil, després de revisar la candidatura, considera que s’ajusta als estatuts vigents i s’acorda procedir a la seva publicació perquè pugui ser votada a l’Assemblea Extraordinària de caràcter electoral que es farà el 22 de juny a les 18h en primera convocatòria i a les 18.15h en segona convocatòria. 


Si esteu interessats en assistir a l’Asssemblea General de l’Institut Industrial- Gremi Tèxtil és imprescindible confirmar assistència al correu institut.gremitextil@cecot.org abans del dia 16 de juny pel control d’aforament.

Institut Industrial de Terrassa – Gremi Tèxtil

Coordinadora Sra. Rosa Roca

Tel. 937361100 | institut.gremitextil@cecot.org | web: Institut Industrial