Dirigit a totes aquelles persones que vulguin ampliar els seus coneixements sobre les causes dels principals defectes en teixits i peces.


Objectius

Identificar els diferents defectes que es poden trobar en els teixits i peces, el seu origen i possible reparació.


Contingut
Defectes l’origen dels quals està en les fibres.
Defectes en filatura.
Defectes en teixiduria.
Defectes en les operacions d’ennobliment.
Defectes en peces.


Docent

Sr. Antonio Solé – Enginyer industrial tèxtil, amb àmplia i reconeguda experiència professional i docent en la matèria a impartir i en l’àrea a desenvolupar.


Titulació
Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la formació, a tots els participants que hagin assistit a un mínim del 75% de les classes.


Dates i lloc de realització
Quan: 13, 18 i 20 d’octubre de 2021
Durada: 6 hores (repartides en 3 sessions de 2h.)
Horari: dilluns i dimecres de 16h a 18h.
On: aula virtual a través de la plataforma Zoom

Descarregueu el document i/ò inscriviu-vos aquí