Els assistents coneixeran d’una forma pràctica els materials, processos i productes tèxtils, des de les fibres fins als acabats.
Dirigit a totes aquelles persones relacionades amb el sector tèxtil-confecció i que desenvolupin la seva activitat en àrees des de la producció fins al disseny i la moda, la compra, selecció, comercialització, la distribució…


OBJECTIU
Adquirir coneixements sobre les fibres tèxtils, els filats, els teixits de calada, les teles no teixides i els processos de tintura i ennobliment o acabats.


PROGRAMA
• Fibres Tèxtils. Classificació. Descripció. Propietats
• Filatura. Principis generals. Processos. Fibra curta. Fibra llarga
• Teixits. Tissatge de calada. Teles no teixides.
• Tintura i ennobliment.


DOCENT
El curs estarà impartit pel Sr. Daniel Palet, enginyer tèxtil i “Fellow del Textile Institute de Manchester”.


TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la formació, a tots els participants que hagin assistit a un mínim del 75% de les classes.


MODALITAT IMPARTICIÓ BIMODAL
Aquesta formació s’impartirà presencialment. Per facilitar l’accés a aquells participants que tinguin alguna dificultat a assistir-hi de manera presencial, es valorarà la possibilitat de seguir la formació en format Aula Virtual. La inscripció s’haurà de realitzar en l’un o l’altre format i no es podrà canviar el format d’assistència durant la realització de la formació.
Aquest tipus de modalitat bimodal permet que les classes es desenvolupin en una aula física i els alumnes es divideixen entre assistents presencials i assistents en aula virtual connectats en directe a les sessions.


DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Quan: 8, 10, 15, 22 i 24 de novembre de 2021
Durada: 15 hores (repartides en 5 sessions de 3h. cadascuna)
Horari: Dimarts i Dijous, de 16.00 a 19.00 h.
Modalitat: Presencial o Aula Virtual
On: Presencial a la Seu de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)
Aula virtual a través de la plataforma Zoom.


IMPORT DEL CURS pels socis del Gremi Tèxtil- Institut Industrial de Terrassa: 337,50 €

Bonificació de part de l’import del curs: Texfor ofereix a tots els socis inscrits al curs que el sol·licitin i que reuneixin les condicions per a això, la gestió dels tràmits enfront de l’administració per a bonificar-se part de l’import de la formació, per a això serà necessari enviar l’Annex I (dades empresa) i l’Annex II (dades participant) a l’e-mail anna@texfor.es

Data límit per demanar la bonificació: 29/10/2021.


INSCRIPCIONS
Podeu realitzar la preinscripció emplenant el formulari en línia aquí.

Data límit d’inscripció: 03/11/2021


• Una vegada us confirmin la plaça i perquè la inscripció sigui considerarà vàlida, haureu d’enviar el justificant bancari de pagament al correu anna@texfor.es
• Forma de pagament: Per transferència bancària al núm. de compte: ES93 0081 0900 8400 0297 0803
Les places són limitades i seran confirmades abans de l’inici del curs.
En el cas de ser estudiants o aturats haureu d’enviar el document acreditatiu.
La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.

Per a més informació podeu dirigir-vos a Anna Vidal al correu anna@texfor.es ò al tel. 937451917 / 609414476.