Euratex ha publicat el EURATEX vision paper en relació amb l’Estratègia Europea Tèxtil.


El document té com a objectiu ser la base de lobby i representativitat del nostre sector en els principals estaments europeus. 
La previsió és que al novembre la Comissió publiqui l’Estratègia Tèxtil Europea.


En les pròximes setmanes, Euratex té previst promocionar d’una forma activa les idees i propostes que recull el document, tant de manera bilateral com a través de les xarxes socials. El document també s’utilitzarà per discutir sobre l’Estratègia Industrial Europea, especialment per incidir en les accions concretes que es desenvoluparan per als 14 ecosistemes estratègics recollits en el document d’estratègia industrial.