Una enquesta duta a terme pel Consell intertèxtil Espanyol (CIE) constata que gairebé el 100% de les indústries tèxtils s’han vist greument afectades per l’increment dels preus en energia, matèries primeres i transport.

L’anomenada «crisi del subministrament d’energia» està afectant de manera greu i massiva a l’equilibri financer de les empreses tèxtils a Espanya. A això s’hi suma un increment també difícil d’assumir, el de les matèries primeres i el del transport de mercaderies.


Per poder prendre el pols de la situació, el Consell intertèxtil Espanyol ha preguntat a les empreses per la seva situació.
Gairebé la totalitat dels enquestats, en concret el 93% de les 70 empreses que van respondre el qüestionari, manifesten patir els efectes de l’increment de preus en energia. Un 97% acusa la pujada dels costos de la matèria primera, mentre que el 70% asseguren veure’s perjudicats pels preus del transport.
Preguntats per l’increment mitjà dels costos energètics, les empreses tèxtils afirmen pagar un 72% més, especialment en gas i electricitat.
D’altra banda, l’increment de costos de les matèries primeres ha anat acompanyat d’una escassetat de proveïment en gairebé un 83% de les empreses enquestades, la qual cosa ha provocat un retard considerable en la producció dels productes. A més, asseguren que el preu de les matèries primeres ha augmentat un 33%.


Els preus del transport de mercaderies també pels núvols.
L’enquesta revela una altra dada que les empreses tèxtils consideren inquietant. Els costos del transport de mercaderies, especialment els nolis marítims, ha augmentat un 234%. A això, manifesten els enquestats, cal afegir grans retards en els terminis a causa de la falta de disponibilitat de contenidors en els ports.


La mostra també reflecteix que la majoria de les empreses tèxtils, el 73%, ha optat per assumir els increments en els seus balanços, repercutint solament el 32% dels costos extra en els preus finals, mentre que un 8% diu haver absorbit totalment el sobrecost sense canviar els preus, encara que afirmen que, de mantenir-se aquesta situació, en un futur es veuran obligats a elevar els preus pels consumidors.


Davant d’aquestes dades, el Consell intertèxtil Espanyol (CIE) reitera la petició de la patronal tèxtil europea, EURATEX, de demanar mesures urgents a les autoritats europees i nacionals perquè facin costat a les empreses del sector tèxtil. En aquest sentit, el president de CIE, Manuel Díaz, ha manifestat que “el resultat de l’enquesta demostra que la recuperació del sector està en perill”.


La crisi de l’increment massiu de preus representa un nou revés per a la indústria tèxtil que, fins ara, començava a mostrar clars símptomes de recuperació després de la pandèmia del COVID-19. Segons Díaz, “les magnituds a les quals estan arribant els preus energètics, de transport i matèria primera per a la producció suposen un seriós revés just quan començava a albirar-se un període de recuperació. Davant aquest panorama els industrials no tenen més remei que pujar els preus i això repercutirà negativament en les economies familiars. És imprescindible que des de les Administracions s’apliquin mesures de caràcter urgent, perquè la situació afecta a tots els sectors de la indústria”.