L’Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual (EUIPO) obre la sisena finestra, inicialment no prevista, l’1 d’octubre per a sol·licitar ajuts en el marc del programa “Ideas Powered for Business SME Fund” (Fons per a Pimes «Idees Powered for Business») creat amb la finalitat d’ajudar a les petites i mitjanes empreses europees (pimes) perquè accedeixin als seus drets de propietat intel·lectual. Forma part del Pla d’Acció sobre PI de la Comissió Europea.


Dirigit a:
Empreses que desitgin desenvolupar les seves estratègies de PI i protegir els seus drets de PI, a nivell nacional, regional o de la UE.


Consisteix en:
Oferir bonus de Propietat Industrial per a ajudar a les petites i mitjanes empreses (pimes) radicades a la Unió Europea a accedir i beneficiar-se dels seus drets de propietat intel·lectual.


Requisits i reemborsaments:
El nou programa, està obert a totes les empreses de la UE que compleixin la definició oficial de pime.
Cobreix els serveis de prediagnòstic de la propietat intel·lectual i les sol·licituds de marques, dibuixos ò models amb l’objectiu de donar suport per dinamitzar les Pimes.
Es pot arribar a reemborsar fins a 1500€ a cada PIME.


En virtut d’aquest programa es poden obtenir dos tipus de serveis que impliquen el reemborsament parcial dels serveis de prediagnòstic de la PI (Servei 1) i les sol·licituds de marques, dibuixos i models a nivell nacional, i de la UE (Servei 2).
Servei 1: Reducció del 75% en els serveis de prediagnòstic de la PI (IP Scan).
• Servei 2: Reducció d’un 50% en les taxes de sol·licitud bàsiques de la seva marca, dibuix o mode
l.


Termini de presentació de sol·licituds:
El termini per a presentar sol·licituds romandrà obert fins al 31 d’octubre de 2021.
La sol·licitud de bonificacions davant la EUIPO pot ser presentada per un representant i no sols per la pime, encara que la devolució només es farà a un número de compte que estigui a nom de la PIME.
Per a la concessió d’ajuts tindran prioritat les sol·licituds que es rebin primer.

Nou servei de diagnòstic de PI:
Amb el propòsit d’ajudar a les empreses espanyoles també en aquest sentit, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. (OEPM) ha llançat recentment un nou Servei de Diagnòstic de PI perquè les pimes espanyoles que ho desitgin puguin sol·licitar la realització d’aquest, podent-se així mateix beneficiar dels ajuts que ofereix el programa SME Fund de EUIPO.
Per a això, serà necessari que primer sol·licitin l’ajut davant la EUIPO per, a continuació, sol·licitar el Servei de Diagnòstic davant la OEPM, a través d’aquest formulari que haureu d’emplenar i enviar al correu pyme@oepm.es.


Tota la informació sobre aquest tema està disponible a la pàgina web de la EUIPO.