• Aquestes dades corresponen a l’estudi “Nova Indústria: Nous serveis de valor afegit en les cadenes de valor industrials. El cas de la moda a Catalunya” del Departament d’Empresa i Treball elaborat pel Cluster Development

El sector de la moda a Catalunya ha generat una facturació agregada de 14.500 milions d’euros i ocupa més de 64.500 persones, segons conclou l’estudi “Nova Indústria: Nous serveis de valor afegit en les cadenes de valor industrials. El cas de la moda a Catalunya” del Departament d’Empresa i Treball i elaborat pel Cluster Development. Aquestes dades inclouen les empreses del sector tèxtil tradicional però també un bon nombre que fa trenta anys no s’haurien considerat del sector manufacturer.

L’estudi destaca, en primer lloc, la presència de més de 160 empreses que segueixen una estratègia de marca i integració al retail, amb un volum de negoci superior als 10.500 milions d’euros i un creixement mitjà els últims anys superior al 4,5% anual. En segon lloc, la cadena productiva continua sent una part rellevant del sector, però amb un posicionament molt més especialitzat. D’una banda, més de 300 proveïdors productius (sobretot de teixits, però també algunes empreses de filatures i de tints i acabats) que són els que han pogut continuar competint al mercat per disseny o per capacitats d’innovació o especialització del producte que ofereixen. D’altra banda, destaquen els gestors de la producció i el disseny, els quals, tot i que són prop de 30, concentren un volum de negoci de gairebé 700 milions d’euros i amb un ritme de creixement mitjà superior al 6,5% anual.

La directora general d’Indústria, Natàlia Mas Guix, ha presentat els principals resultats en una jornada organitzada per la Fundació per la Indústria i ha posat en valor l’informe destacant que “l’estudi se centra en un dels aspectes clau per a la competitivitat de la indústria i per assegurar la seva resiliència com és la seva capacitat de transformació i adaptació dels seus models de negoci per respondre als desafiaments competitius d’un mercat cada cop més global com és el de la moda”.

Els canvis de les darreres tres dècades han transformat el negoci del tèxtil-moda, tant en la part de la distribució (desenvolupament de canals de venda propis, tant físics com electrònics), com en la fabricació (externalització i deslocalització del procés de fabricació i producció a països de baix cost). 

La cadena de valor ha anat incorporant durant els últims anys diferents baules que han anat prenent més importància: des del lideratge de les marques integrades al retail, passant pels e-tailers, els gestors de la producció, les empreses de logística especialitzada, o totes les de serveis de valor afegit, com consultores, empreses tecnològiques especialitzades o escoles de formació.

La transformació de la cadena de valor del tèxtil-moda només ha estat possible amb la incorporació de nous perfils professionals. En l’àrea de producte, perfils de product managers, responsables de compra a altres països, dissenyadors de producte per al mercat de la moda ràpida, etc. En l’àrea de retail, arquitectes, visual merchandisers, gestors de cadenes de botigues, responsables de punt de venda, etc. I, en transformació digital, des de perfils d’analistes de dades a gestors de projectes, passant per desenvolupadors de programari. La major part d’aquests perfils professionals aporten un valor afegit a l’àmbit productiu del sector.

La crisi sanitària ha aguditzat les tendències de consum

La crisi sanitària ha aguditzat les tendències de consum, tant pel que fa a la compra online com en els aspectes de sostenibilitat. En sis mesos, el canal online ha tingut un creixement equivalent a sis anys consecutius, gairebé duplicant la quota a la majoria de mercats. I s’esperen increments de fins al 20% o més a l’exercici 2021. En termes de sostenibilitat, els estudis sobre el consumidor continuen parlant d’un augment de preferència per productes que tinguin menys impacte en el medi ambient.

L’estudi conclou que la pandèmia deixa un escenari incert i amb la necessitat de fer front a reptes ja existents amb més celeritat de l’esperada.

Fitxer adjunt