Us informem que aquest dijous dia 2 de desembre a les 12h, el Consell Intertèxtil Espanyol organitza un webinar sobre la convenció Paneuromediterránea.


La Convenció Paneuromediterránea està basada en una xarxa d’acords de lliure comerç amb protocols d’origen idèntics.   L’objectiu del Conveni PEM ha estat establir un instrument jurídic únic, que reuneixi totes les normes que cobreixen l’origen preferencial de les mercaderies comercialitzades en aproximadament 60 acords bilaterals de lliure comerç entre els països de l’àrea Paneuromediterránea (UE, EFTA, Turquia, els països que van signar la Declaració de Barcelona, els Balcans Occidentals i les Illes Feroe).  

La modernització d’aquestes regles d’origen permetrà crear les condicions adequades perquè les empreses impulsin els intercanvis comercials dins de la zona Paneuromediterránea.


El principal objectiu del webinar és abordar les diferents qüestions de la modernització d’aquest acord i els principals aspectes que poden impactar a la indústria tèxtil.

Agenda


12h00 – 12h05 Benvinguda
Sr. Manuel Díaz de Marcos, President – CONSELL INTERTÈXTIL ESPANYOL


12h05 – 12h45 Regles d’origen per als tèxtils i el vestit: novetats
Sr. Pedro Miguel Pascual Fernández
Subdirector general de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial – Secretaria d’Estat de Comerç


Sra. Elena Álvarez Labiano
Cap de Servei en la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial – Secretaria d’Estat de Comerç

12h45 – 13h00 Precs i preguntes

Inscriu-te aquí