Entre els dies 8 i 10 de febrer de 2022 se celebrarà la fira Première Vision, esdeveniment de referència mundial en el sector tèxtil-moda i que reuneix 2 vegades a l’any a tots els integrants de la cadena de valor tèxtil a París.


Ajuts ICEX


TEXFOR té previst incloure la Participació Agrupada en aquesta fira dins del Pla Sectorial de Filats, Teixits i Accessoris – ICEX 2022.
L’import màxim d’ajut ICEX per a aquesta activitat serà de 30.000€, que quedarà condicionat a l’aprovació del pla sectorial 2022 amb Texfor.
Les empreses que participin per primera vegada amb ajut ICEX rebran fins al 30% de les despeses susceptibles de suport. Les empreses entre el seu 2n a 5è any de participació amb ajuda ICEX rebran fins al 25%.
Es considerarà objecte d’ajut ICEX l’espai, la decoració i el transport de mercaderies.


Agrairem que les empreses interessades a participar en aquesta fira ens emplenin aquesta fitxa abans del 24 de desembre de 2021.

No s’admetrà cap sol·licitud rebuda amb posterioritat a la data indicada.

Cost Gestió Ajut


Les despeses de gestió de l’ajut ICEX seran d’un 15% del total de l’ajut final concedit a cada empresa. Aquestes despeses seran facturades després de la liquidació del mateix.

En aquest document trobareu tota la informació de la convocatòria.