Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de TEXFOR que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. No té cap cost ni per l’empresa ni per la persona participant.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu o afectat per un Erte en una empresa, ser autònom, o estar en situació d’atur, a Catalunya.

OBJECTIU
• Conèixer i interpretar l’estructura i els diversos elements que configuren un teixit tèxtil.
• Conèixer les especificitats de les fibres naturals i químiques.
• Integrar els elements bàsics per a la producció dels fils.

PROGRAMA
• Classificació i propietats de les fibres.
• Acabats específics de cada fibra.
• Tipus de fils. Elements constitutius del fil. Influència en el teixit.
• Tipus bàsics d’estructures tèxtils. Classificació.
• Lligaments bàsics.
• Massa , volum i consistència.

Titulació: Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del 75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Data Inici: 22/12/2021
Data Finalització: 08/02/2022
Durada: 15 hores.
Calendari: Dimecres, dimarts i dijous (dies: 22 desembre, 25, 27 de gener i 1,3 i 8 de febrer)
Dia 22 de desembre 2021 – Primera sessió introductòria – de 17:00 a 18:00h
Dies 25, 27 de gener i 1 i 3 de febrer 2022– de 16:00 a 19:00h
Dia 8 de febrer 2022 – de 16:00 a 18:00h
Lloc realització: Seu de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)


IMPARTICIÓ BIMODAL
Aquesta formació s’impartirà presencialment. Per tal de facilitar l’accés a aquells participants que tinguin dificultat en assistir de forma presencial, es valorarà la posibilitat de seguir la formació en Aula Virtual.

INSCRIPCIONS
És imprescindible per realitzar la inscripció al curs, que cada participant ens faci arribar la SOL•LICITUD D’INSCRIPCIÓ, amb tots els camps emplenats, abans del 21 de gener, a anna@texfor.es indicant si assistiran presencialment ò en Aula Virtual.

Junt amb la sol•licitud d’inscripció cal adjuntar:

• Fotocòpia del DN.I
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o Fotocòpia del darrer rebut d’autònom.
• En cas d’estar afectat per un Erte, o un Erte vinculat a formació , document acreditatiu.
• En cas dels treballadors en situació d’atur, copia full de demandant d’ocupació (document DARDO).

Les places són limitades i seran degudament confirmades abans de l’inici del curs. La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol•licitada.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a Anna Vidal – anna@texfor.es