El SOC oferirà ajuts a empreses, treballadors autònoms i cooperatives de treball associat per contractar joves durant un any a jornada completa. Són ajuts directes de fins a 19.500 euros per contracte.

Les persones joves són històricament un dels col·lectius més afectats per l’atur i la precarietat laboral, i la seva situació s’ha vist encara més agreujada pels efectes econòmics i socials de la pandèmia de la covid-19. Segons les dades de l’EPA del segon trimestre de l’any, la taxa d’atur del joves arriba al 24%, enfront del 12,3% de la població general.

Per això, una de les mesures més rellevants pel que fa a les polítiques actives d’ocupació que el Departament d’Empresa i Treball posa en marxa aquests darrers mesos de l’any són els programes de foment de l’ocupació i la contractació, especialment de persones treballadores joves.

Durant aquest darrer trimestre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) oferirà ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per un valor total de 125 milions d’euros per a la contractació de persones treballadores menors de 30 anys durant un any a jornada completa. La meitat del pressupost (62,5 milions d’euros) es destinarà específicament a contractes en pràctiques per a joves amb formació (ja sigui títol universitari, cicles formatius de grau mig, superior o equivalents, o certificats de professionalitat), i l’altre meitat, a contractes per a joves que no poden subscriure un contracte de pràctiques. En total, es preveu la contractació de més de 5.500 persones joves aturades.

Aquest programa està finançat al 100% pel Fons Social Europeu (FSE) com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia COVID-19. Tindrà un caràcter conjuntural vinculat a la situació provocada per la pandèmia, amb l’objectiu de sacsejar les xifres de desocupació juvenil, oferir experiència laboral als treballadors i les treballadores joves i incentivar les empreses a la contractació de qualitat d’aquest col·lectiu.

Us deixem l’enllaç del video de youtube de la sessió que es va fer des de Cecot.