Entre els dies 21 i 24 de juny de 2022 se celebrarà la fira Techtextil a Frankfurt. Fira de referència mundial en teixits tècnics i teixit no teixit.

Ajuts ICEX
TEXFOR té previst incloure la Participació Agrupada en aquesta fira dins del Pla Sectorial de Filats, Teixits i Accessoris – ICEX 2022.
L’import màxim d’ajut ICEX per a aquesta activitat serà de 60.000€, que quedarà condicionat a l’aprovació del pla sectorial 2022 amb Texfor.

Agrairem a les empreses interessades a participar en aquesta fira que ens emplenin la fitxa adjunta.
Data màxima de recepció 14 de gener de 2022.

No s’admetrà cap sol·licitud rebuda amb posterioritat a la data indicada.

Cost Gestió Ajuda
Les despeses de gestió de l’ajut ICEX seran d’un 15% del total de l’ajut final concedida a cada empresa. Aquestes despeses de gestió de l’ajut ICEX seran facturades després de la liquidació de la mateixa i seran iguals per a empreses associades i no associades.

Contacte Texfor: Luz Villalta: international@texfor.es + 34 93 745 1917

En aquest document trobareu tota la informació de la convocatòria.