Us informem que s’ha publicat al BOE del 16 de desembre de 2021 la Resolució del 12 de novembre de 2021 de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció.


Vigència i durada


El Conveni va entrar en vigor a la data de la seva signatura, és a dir, l’1 de juliol de 2021 i mantindrà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2023, sense perjudici del que s’estableix per a determinades matèries.


Retroactivitat


El salari mínim intertèxtil i les taules salarials de 2021 es retrotrauran a data 1de juliol de 2021.

Clica aquí per veure el conveni