Entre els dies 7 i 11 de febrer de 2022 se celebrarà la fira Première Vision de manera digital, esdeveniment de total referència mundial en el sector tèxtil-moda i que reuneix 2 vegades a l’any a tots els integrants de la cadena de valor tèxtil a París.


Ajuts ICEX

L’import màxim d’ajut ICEX per a aquesta activitat serà de 15.000€, que quedarà condicionat a l’aprovació del pla sectorial 2022 amb Texfor.
Les empreses que participin per primera vegada amb ajut ICEX rebran fins al 75% de les despeses susceptibles de suport. Les empreses entre el seu 2n a 5è any de participació amb ajut ICEX rebran fins al 70%.
Es considerarà objecte d’ajut ICEX el cost del paquet digital.
Agrairem a les empreses interessades a participar en aquesta fira que ens emplenin la fitxa adjunta.
Data màxima de recepció 10 de gener de 2022.

No s’admetrà cap sol·licitud rebuda amb posterioritat a la data indicada.

Cost Gestió Ajut

Les despeses de gestió de l’ajut ICEX seran d’un 15% del total de l’ajuda final concedida a cada empresa. Aquestes despeses de gestió de l’ajut ICEX seran facturats després de la liquidació d’aquesta.

En aquest document trobareu tota la informació de la convocatòria.