Dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir o ampliar els seus coneixements sobre tintura, estampació, aprestos i acabats.

OBJECTIUS
Tenir una visió global i adquirir uns primers coneixements dels equips i processos d’ennobliment tèxtil. Contemplant de manera transversal i de forma continuada criteris de sostenibilitat.


CONTINGUT
• Fibres i matèries tèxtils.
• Operacions de preparació: chamuscado, descruatge/desgrasado, blanqueig químic, blanqueig òptic, termofijado, caustificado, mercerizado, biopulido, redreçat de la trama.
• Màquines de tintura per esgotament i impregnació.
• Equips de tintura per a fils.
• Equips de tintura per a teixits.
• El color i la seva mesura.
• Processos de tintura per esgotament.
• Processos de tintura per impregnació: semi continus i continus.
• Processos de tintura, colorants i matèries: directes, reactius, indantrhen, dispersos, àcids, bàsics, pigments.
• Equips d’estampació: rotativa, plana, transfer, flock i digital.
• Processos d’estampació, colorants i matèries: pigments, dispersos, àcids i bàsics.
• Diferents tipus d’aprestos i recobriments.
• Processos d’aplicació d’aprestos.
• Acabats físics: sanforizat, esmerilat, perxat, tundido, tumbler.
• Defectes més freqüents en ennobliment tèxtil.
• Sostenibilitat: productes químics, processos, etiquetatges i certificacions.
• Prevenció de Riscos


DOCENT
Sr. Antonio Solé – Ingeniero industrial tèxtil, amb àmplia i reconeguda experiència professional i docent en la matèria a impartir i en l’àrea a desenvolupar.


TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la formació, a tots els participants que hagin assistit a un mínim del 75% de les classes.


DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Quan: 26, 31 de gener, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de febrer, 2 i 7 de març.
Durada: 30 hores (repartides en 12 sessions de 2:30h.)
Horari: Dilluns i Dimecres de 16.00h a 18.30h.
On: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom


IMPORT DEL CURS
Socis de Texfor, Gremi Tèxtil de Terrassa i AEQCT: 425€
Estudiants i aturats: 150 €
Resta d’assistents: 525€


Bonificació de part de l’import del curs (390€): Texfor ofereix a tots els socis inscrits al curs que el sol·licitin i que reuneixin les condicions per a això, la gestió dels tràmits enfront de l’administració per a bonificar-se part de l’import de la formació, per a això serà necessari enviar l’Annex I (Dades empresa) i l’Annex II (Dades participant) al correu anna@texfor.es abans del 18/01/2022

INSCRIPCIONS

Poden realitzar la pre-inscripció emplenant el formulari en línia aquí.
Data límit d’inscripció: 24/01/2022


• Una vegada us confirmin la plaça, perquè la inscripció sigui considerarà vàlida, haureu d’enviar el justificant bancari de pagament a l’e-mail anna@texfor.es
• Forma de pagament: per transferència bancària al núm. de compte: ES93 0081 0900 8400 0297 0803
Les places són limitades i seran confirmades abans de l’inici del curs.
En el cas de ser estudiants o aturats haureu d’enviar document acreditatiu.
La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.