Des del Consell intertèxtil Espanyol (CIE), s’ha elaborat un qüestionari per a conèixer quina pot ser l’afectació real d’aquestes noves normatives en les vostres organitzacions. Per a això, us demanem la vostra col·laboració contestant el qüestionari abans del pròxim 5 de març.


Aquesta informació els ajudarà a monitoritzar l’abast del problema i els permetrà realitzar les gestions oportunes, per a intentar minimitzar l’impacte que aquesta nova revisió de Reach pugui tenir per al sector tèxtil en general i per a la vostra empresa en particular. 

S’adjunta document informatiu.