Presenta aquí la teva candidatura

El projecte finançat per la U.E., a través del programa ENI CBC Med, STAND Up!, ha obert una nova convocatòria per a startups i empreses eco-innovadores. En aquesta ocasió, el focus és el finançament necessari per a posar en marxa els nous projectes empresarials.

Aquesta convocatòria proposa dues oportunitats o etapes:

• Un programa de formació especialitzada, organitzada en 10 sessions en les quals es pretén millorar i donar eines sobre educació financera, com accedir i recaptar fons i, finalment, tenir l’oportunitat de conèixer inversors en els àmbits local, nacional i europeu.
• Esdeveniments perquè les empreses triades puguin presentar el seu projecte/negocio davant un públic d’experts i potencials inversors.
La convocatòria denominada, “Accés a finançament” permet a les empreses del sector tèxtil i de la confecció desenvolupar les seves habilitats financeres, adquirir informació sobre com recaptar fons i tenir l’oportunitat de reunir-se i presentar els seus projectes a potencials inversors.

A qui va dirigit: Aquesta convocatòria està dirigida a Startups, empreses en fase de creixement o “spin off” d’empreses ja consolidades en el sector tèxtil, que tinguin potencial d’escalabilitat, innovació i que siguin econòmicament viables, que posseeixin un prototip, productes o serveis en el mercat, que tinguin impacte ambiental i social, amb propòsit, model de negoci sostenible i ingressos.

Requisits de selecció: Estat inicial o de creixement en la indústria tèxtil i la confecció, potencial d’escalabilitat, taxa d’innovació, potencial de mercat i presència en el mercat d’almenys un producte/servei, alts estàndards de sostenibilitat ambiental i social, enfocament circular, proposta de valor única, sostenibilitat econòmica i model clar de generació d’ingressos, pla de negocis de l’empresa i/o projecte, bon coneixement d’anglès parlat i escrit

El termini de presentació de sol·licituds es tanca el 21 de març de 2022.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb sustainability@texfor.es