Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. No té cap cost per l’empresa ni per la persona participant.

Per poder realitzar aquesta formació és necessari: ser treballador actiu ò afectat per un Erto en una empresa, ser autònom, ò estar en situació d’atur a Catalunya.

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer amb profunditat els elements i els mitjans per crear productes tèxtils i d’indumentària d’acord amb les tendències del mercat.
 • Aprendre a utilitzar les eines informàtiques més freqüents en el disseny de la moda.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Saber filtrar capes, seleccions i màscares avançades i canals.
 • Saber seleccionar per gama de colors, tons de pell i detectar cares, màscares avançades.
 • Perfeccionar bord d’aquestes seleccions i màscares.
 • Aprofundir en el treball amb canals.
 • Saber alinear i fusionar de manera automàtica.

DIRIGIT A

Totes aquelles persones relacionades amb el mon tèxtil o que es vulguin introduir en aquest sector i que desenvolupin la seva activitat en àrees de disseny i la moda.

CONTINGUTS

 1. Navegació i gestió avançades
 2. Filtrar capes
 3. Carregar arxius en pila
 4. Guardar a segon pla i autorrecuperar arxius
 5. Seleccions i màscares avançades i canals
 6. Seleccionar per gamma de colors, tons de pell i detectar cares, màscares avançades, màscara ràpida i panell màscares
 7. Perfeccionar bord de seleccions i màscares
 8. Treballar amb canals
 9. Transformacions avançades
 10. Escala segons el contingut
 11. Deformació de posició lliure
 12. Alinear i fusionar
 13. Tipus d’alineat i fusionat automàtics
 14. Barrejar imatges d’escena comuna

DOCENT

El docent te una àmplia i reconeguda experiència en el coneixement de la matèria a impartir i en la realització de formació en l’àrea a desenvolupar.

TITULACIÓ

Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del 75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Calendari:  dies 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de maig, 1, 8, 13 i 15 de juny
Durada: 30 hores.
Horari: Dilluns i dimecres de 16h a 18:30h.
Lloc realització:
El dia 2 de maig, primera sessió del curs, serà una classe amb l’assistència presencial a les instal·lacions de Eurecat  – Avda. d’Ernest Lluch, 36 – 08302 – Mataró (Barcelona)

Resta de sessions en Aula Virtual. L’aula virtual és l’entorn d’aprenentatge on formador i participants interactuen, en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron.

La connexió es realitzarà per mitja d’un campus virtual per que cada participant tingui accés a l’eina de Photoshop.

INSCRIPCIONS

És imprescindible per realitzar la preinscripció al curs, que cada participant ens faci arribar la SOL·LICITUD PRE-INSCRIPCIÓ, amb tots els camps emplenats, abans del 26 d’abril, a anna@texfor.es

Junt amb la sol·licitud d’inscripció cal adjuntar:

 • Fotocòpia del D.N.I
 • Fotocòpia capçalera de la darrera nòmina o Fotocopia del darrer rebut d’autònom.
 • En cas d’estar afectat per un Erto, document acreditatiu.
 • En cas dels treballadors en situació d’atur, copia full de demandant d’ocupació (document DARDO).

Les places son limitades i seran degudament confirmades abans de l’inici del curs. La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a Anna Vidal – anna@texfor.es