Texfor amb la col·laboració de l’Associació de Químics i Coloristes Tèxtils – AEQCT organitza
una nova edició del curs de Colorimetria.

Els assistents tindran l’oportunitat de conèixer i resoldre qüestions pràctiques sobre la
Colorimetria i la seva aplicació.

Dirigit a totes aquelles persones amb coneixements sobre colorimetria i que desenvolupin la seva
activitat en àrees de producció i qualitat en el sector de tintoreria i pintura (encarregats,
control de qualitat, tècnics de laboratori, comercials …)


OBJECTIU
Ampliar els coneixements per a l’aplicació pràctica de la colorimetria en els seus múltiples aspectes
especialment, el mesurament, formulació i control de qualitat.

PROGRAMA
• Fonaments de la Colorimetria: La percepció del color. Iluminantes. Observador patró.
Espectres de reflectància.
• Espai de color CIE-Lab. Coordenades cromàtiques: L,a,b,C,H. Fórmules de diferència de
color: CIE Lab i CMC.
• Índex de Metamería. Fórmules de grau de blanc. Anàlisi colorimètrica de mostres
blanques amb ABO.
• Característiques dels equips de mesurament. Geometries, calibratge, repetitividad,
reproductibilitat. Control de l’UV.
• Mesures de mostres: casos pràctics. Aplicació de la colorimetria al control de qualitat:
establiment de toleràncies.
• Fonaments teòrics de la imitació de matisos. Sèries de calibratge. Mètodes
estadístics avançats: formulació amb paleta i Smartmatch.
• Formulació i correcció de receptes a nivell de laboratori i industrial.
• El color en entorns digitals: comunicació de color en sistemes de visualització,
adquisició d’imatge i impressió.

DOCENT
El curs estarà impartit pel Sr. Jordi Magí Carceller, Enginyer Tècnic Químic de l’empresa
Aguilar Pineda. Equips i tècnics especialistes amb espectrofotòmetres de DATACOLOR.

TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la formació, a tots els participants que
hagin assistit a un mínim del 75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Quan: 12, 16, 19, 23, 26, 30 de maig i 2 de juny.
Durada: 21 hores (repartides en 7 sessions de 3h. cadascuna)
Horari: Dilluns i Dijous de 16.00 a 19.00 h
On: Presencial Seu de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)

IMPARTICIÓ BIMODAL
Pel seu caràcter pràctic, aquesta formació s’impartirà presencialment. Amb la finalitat de facilitar
l’accés a aquells participants que tinguin dificultat a assistir de manera presencial, es valorarà
la possibiliteu de seguir la formació en Aula Virtual simultàniament a través de la plataforma
Zoom.

IMPORT DEL CURS
Socis de TEXFOR: 360 €
Socis de la AEQCT ò del Gremi Tèxtil de Terrassa: 360€
Estudiants i desocupats: 300 €
Resta d’assistents: 450 €

Bonificació de part de l’import del curs (273€):  s’ofereix a tots els socis inscrits al curs
que el sol·licitin i que reuneixin les condicions per a això, la gestió dels tràmits enfront de l’administració
per a bonificar-se part de l’import de la formació, per a això serà necessari enviar
l’Annex I (Dades empresa) i l’Annex II (Dades participant)a l’e-mail anna@texfor.es abans del
05/05/2022

INSCRIPCIONS
Poden realitzar la pre-inscripció emplenant el formulari en línia aquí.
Data límit d’inscripció: 09/05/2022

• Perquè la inscripció sigui considerada vàlida, haurà d’enviar el justificant bancari de
pagament a l’e-mail anna@texfor.es
• Forma de pagament: Per transferència bancària al núm. de compte: ES93 0081 0900 8400 0297 0803
Les places són limitades i seran confirmades abans de l’inici del curs. La inscripció no es considerarà vàlida
fins no tenir tota la documentació sol·licitada.
Per a més informació poden dirigir-se a Anna Vidal a l’e-mail anna@texfor.es o al tel. 937451917.