Us informem de que Texfor ha inclòs la participació agrupada en aquesta fira dins del Pla Sectorial de Filats, Teixits i Accessoris – ICEX 2022.
L’import màxim d’ajut ICEX per a aquesta activitat serà de 25.000€.


Les empreses que participin per primera vegada amb ajut ICEX rebran fins al 30% de les despeses susceptibles de suport. Les empreses entre el seu 2n a 5è any de participació amb ajut ICEX rebran fins al 25%.
Es considerarà objecte d’ajut ICEX l’espai, la decoració i el transport de mercaderies.

Agrairem a les empreses interessades a participar en aquesta fira que emplenin la fitxa adjunta.
Data màxima de recepció fins al 19 de maig de 2022.

No s’admetrà cap sol·licitud rebuda amb posterioritat a la data indicada.

Cliqueu aquí per a més informació