Us informem que s’ha publicat la convocatòria corresponent a l’any 2022 d’Ajudes a la Innovació i Sostenibilitat Industrial del Ministeri d’Indústria, Ordre de 28 d’abril de 2022, per la qual s’efectua la convocatòria de concessió d’ajuda a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l’any 2022.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’execució de plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera.

Les ajudes concedides en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec reemborsable al 0% d’interès i amb un termini d’amortització total de 10 anys (amb tres de carència), subvenció o d’una combinació de totes dues modalitats. L’import total màxim convocat serà de 150.000.000 euros dels quals 91.000.000 euros seran en forma de préstecs i 59.000.000 euros en forma de subvenció, sent el finançament total a concedir com a màxim del 80% del pressupost finançable.

El termini de presentació començarà des del dia 10 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 31 de maig de 2022.

Per ampliar informació cliqueu aquí.