Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de TEXFOR que promou el
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu o afectat per un Erto en
una empresa, autònom, o estar en situació d’atur, a Catalunya.

OBJECTIU
Donar a conèixer materials i teixits innovadors, així com les innovacions que hi ha en els productes
tèxtils. Conèixer les aplicacions que ens ofereixen els teixits innovadors en diferents sectors.

DIRIGIT A
Tècnics, comercials i estudiants del sector tèxtil moda i professionals en general que necessitin o
vulguin adquirir coneixements generals sobre les possibilitats tècniques que ofereixen els materials
tèxtils.

PROGRAMA
• Materials i teixits innovadors
• Innovació de teixits industrials
• Aplicacions dels tèxtils innovadors
• Productes i aplicacions
• Tipologia de productes per sectors: indumentària, tèxtils d’ús tècnic i llar i decoració
• Els tèxtils d’ús tècnic
• Definició, terminologia i camps d’aplicació
• Desenvolupament dels TUT segons les tecnologies de fabricació

TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del 75% de les
classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Calendari: Dies 28 i 30 de juny i 5 i 7 de juliol
Durada: 10 hores.
Horari: Dilluns i Dimecres de 16:00 a 18:30 h.
Lloc realització: Seu de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona)

IMPARTICIÓ BIMODAL
La formació s’impartirà presencialment. Per tal de facilitar l’accés a aquells participants que
tinguin dificultat en assistir de forma presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar la formació en
Aula Virtual simultàniament.

INSCRIPCIONS
És imprescindible per realitzar la inscripció al curs, que cada participant ens faci arribar la
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ, amb tots els camps emplenats, abans del dia 23 de juny, a
anna@texfor.es
Junt amb la sol·licitud d’inscripció cal adjuntar:
• Fotocòpia del DN.I
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o Fotocopia del darrer rebut d’autònom.
• En cas d’estar afectat per un Erte, o un Erte vinculat a formació , document acreditatiu.
• En cas dels treballadors en situació d’atur, copia full de demandant d’ocupació (document
DARDO).
Les places son limitades i seran degudament confirmades abans de l’inici del curs. La inscripció no
es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a Anna Vidal – anna@texfor.es ò al telèfon 937451917