Entre els dies 24 i 26 de gener del 2023 se celebrarà de manera presencial la fira de referència de teixits, filats i accessoris de Llatinoamèrica a Medellín, Colòmbia. Se celebrarà simultàniament a Colombiamoda.

TEXFOR té previst incloure la Participació Agrupada en aquesta fira dins del Pla Sectorial de Filats, Teixits i Accessoris – ICEX 2023.

L’import màxim d’ajuda ICEX per a aquesta activitat serà de 60.000€. que quedarà condicionat a l’aprovació del pla sectorial 2023 amb Texfor.

Es considerarà objecte d’ajuda ICEX l’espai, la decoració i el transport de mercaderies.

Data màxima de recepció fins al 18 de novembre de 2022.

Més informació i formulari de participació aquí