Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de Texfor que promou el
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. No té cap cost ni per l’empresa ni per la
persona participant.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu o afectat per un Erte en
una empresa, ser autònom, o estar en situació d’atur, a Catalunya.

OBJECTIU
Conèixer i interpretar l’estructura i els diversos elements que configuren un teixit tèxtil.
Conèixer les especificitats de les fibres naturals i químiques.
Integrar els elements bàsics per a la producció dels fils.

PROGRAMA
• Classificació i propietats de les fibres.
• Acabats específics de cada fibra.
• Tipus de fils. Elements constitutius del fil. Influència en el teixit.
• Tipus bàsics d’estructures tèxtils. Classificació.
• Lligaments bàsics.
• Massa , volum i consistència.

Titulació: Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del
75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Data Inici: 20/12/2022
Data Finalització: 07/02/2023
Durada: 15 hores.
Calendari: dimarts i dijous (dies: 20 desembre 2022, 24, 26, 31 de gener i 2 i 7 de febrer 2023)
Dia 20 de desembre 2022 – Primera sessió introductòria – de 16:30 a 17:30h
Dies 24, 26, 31 de gener i 2 de febrer 2023– de 16:00 a 19:00h
Dia 7 de febrer 2023 – de 16:00 a 18:00h
Lloc realització: Seu de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)

IMPARTICIÓ BIMODAL
Aquesta formació s’impartirà presencialment. Per tal de facilitar l’accés a aquells participants que
tinguin dificultat en assistir de forma presencial, es valorarà la posibilitat de seguir la formació en Aula Virtual.

Clica aquí per inscriure’t.