Dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir o ampliar els seus coneixements sobre tintura, estampació, aprestos i acabats.
Us ajudarà a tenir una visió global i adquirir uns primers coneixements dels equips i processos d’ennobliment tèxtil. Contemplant de manera transversal i de forma continuada, criteris de sostenibilitat.

CONTINGUT
• Fibres i matèries tèxtils.
• Operacions de preparació: chamuscado, descruatge/desgrasado, blanqueig químic, blanqueig òptic, termofijado, caustificado, mercerizado, biopulido, redreçat de la trama.
• Màquines de tintura per esgotament i impregnació.
• Equips de tintura per a fils.
• Equips de tintura per a teixits.
• El color i la seva mesura.
• Processos de tintura per esgotament.
• Processos de tintura per impregnació: semi continus i continus.
• Processos de tintura, colorants i matèries: directes, reactius, indantrhen, dispersos, àcids, bàsics, pigments.
• Equips d’estampació: rotativa, plana, transfer, flock i digital.
• Processos d’estampació, colorants i matèries: pigments, dispersos, àcids i bàsics.
• Diferents tipus d’aprestos i recobriments.
• Processos d’aplicació d’aprestos.
• Acabats físics: sanforizado, esmerilat, perxat, tundido, tumbler.
• Defectes més freqüents en ennobliment tèxtil.
• Sostenibilitat: productes químics, processos, etiquetatges i certificacions.
• Prevenció de Riscos

DOCENT
Sr. Antonio Solé – Ingeniero industrial tèxtil, amb àmplia i reconeguda experiència professional i docent en la matèria a impartir i en l’àrea a desenvolupar.

TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la formació, a tots els participants que hagin assistit a un mínim del 75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Quan: 25, 30 de gener, 1, 6, 8,13, 15, 20, 22 I 27 de febrer, 1 i 6 de març.
Durada: 30 hores (repartides en 12 sessions de 2:30h.)
Horari: Dilluns i Dimecres de 16.00 a 18.30 h.
On: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom

Preu pels socis de l’Institut Industrial de Terrassa- Gremi Tèxtil: 425€ amb bonificació de part de l’import del curs (390€).

Data límit d’inscripció 23/01/2023

Més informació i inscripcions