Entre els dies 15 i 16 de març de 2023 se celebrarà a Munic, la fira Performance Days. Aquesta fira de referència en el sector de teixits tècnics se celebrarà de manera híbrida: presencial i digital. Els participants que desitgin exposar presencialment en la Messe Munchen, tindran també accés a tota la fira virtual amb el paquet standard. Els participants que només vulguin exposar virtualment tindran el paquet digital.

Ajudes ICEX
Atès que es tracta d’una activitat corresponent a l’any 2023, l’ajuda ICEX queda condicionada a l’aprovació definitiva del Pla Sectorial 2023 amb l’entitat col·laboradora.
L’import màxim d’ajuda ICEX per a aquesta activitat serà de 12.000€.
Les empreses que participin per primera vegada en el format híbrid amb ajuda ICEX rebran fins al 30% de les despeses susceptibles de suport. Les empreses entre el seu 2n a 5è any de participació amb ajuda ICEX rebran fins al 25%.
Es considerarà objecte d’ajuda ICEX l’espai, la decoració i el transport de mercaderies.
Per a les empreses que participin en la fira digital “The Loop” exclusivament, es preveu un suport del fins a 75% a les empreses de 1r any de participació i fins a un 70% per a les empreses que participin entre la 2a i 5a edició d’aquest format digital.
Es considerarà objecte d’ajuda ICEX el cost del paquet digital.

Més informació i inscripcions