El Reial decret 99/2023, de 14 de febrer (BOE núm. 39, de 15 de febrer de 2023), pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI, d’ara endavant) per a 2023, en el seu article 1 l’estableix en 36 euros/dia ò 1080 euros/mes.

Descarrega el document adjunt