Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de TEXFOR que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. No té cap cost ni per l’empresa ni per la persona participant.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu o afectat per un Erto en una empresa, ser autònom, o estar en situació d’atur, a Catalunya

OBJECTIU
Conèixer la legislació actual en matèria de política medi ambiental i els conceptes de sostenibilitat i d’economia circular, així com els materials ecològics més importants i les tecnologies sostenibles aplicades a les empreses del sector tèxtil.

CONTINGUTS

Legislació i política medi ambiental i social aplicada en les empresesdel sector tèxtil

 • Coneixement de la legislació medi ambiental – Directives europees
 • Identificació dels paràmetres associats a les normatives medi ambientals.
 • Comprensió de la responsabilitat medi ambiental
 • Aplicació de pràctiques de responsabilitat Social Corporativa.
  Conceptes de sostenibilitat
 • Coneixement i aplicació dels tres pilars de la sostenibilitat: persones – planeta – rendibilitat
  Impacte ambiental dels productes i organitzacions del sector tèxtil al llarg del cicle de vida
  Materials ecològics i tecnologies sostenibles a la industria tèxtil
 • Implantació de solucions per reduir l’impacte ambiental dels tèxtils – materials i processos.
 • Valorització de productes derivats/residus dels tèxtils.
 • Aplicació de mesures per minimitzar els riscos de seguretat i higiene en la industria tèxtil.
 • Compliment amb els requisits de sostenibilitat en la industria tèxtil procediments/assajos de control.

Inscripcions abans del 17/04/23

Troba més informació i inscriu-te aquí