Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de TEXFOR que promou elConsorci per a la Formació Continua de Catalunya. No té cap cost ni per l’empresa ni per lapersona participant.Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu o afectat per un Erto enuna empresa, ser autònom, o estar en situació d’atur, a Catalunya.

DIRIGIT A
Totes aquelles persones relacionades amb el mon tèxtil o que es vulguin introduir en aquest sector i
que desenvolupin la seva activitat en àrees des de la producció fins al disseny i la moda, la
comercialització, distribució etc.

CONTINGUTS

 • Cadena de valor . Organització empresa.
 • Coneixement dels processos tèxtils
  o Fibres
  o Filatura
  o Paràmetres dels fils
  o Teixiduria de calada. Teoria teixits
  o Tintura: maquines, preparació, processos
  o Estampació
  o Aprestos i acabats
  o Confecció
 • Etiquetatge
 • Control i gestió qualitat
 • Sostenibilitat

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Calendari: dies 17,19,24,26 d’abril, 3,8,10,17,22,24,29, i 31 de maig.
Durada: 30 hores.
Horari: dilluns i dimecres de 16 h a 18:30 h.
Lloc realització:
La sessió del dia 3 de maig serà una classe pràctica amb l’assistència presencial a la seu de Texfor
C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona).
Resta de sessions en Aula Virtual.

Per inscriure’t clica aquí