L’etiquetatge tèxtil de conservació informa i aconsella als consumidors sobre la cura responsable dels productes tèxtils i de la confecció. Aquestes normes permeten mantenir les qualitats que han anat afegint al producte tots els operadors que han participat en la llarga i complexa cadena tèxtil.

GINETEX
El sistema de conservació internacional basat en Símbols que s’utilitza de manera habitual és el que regula l’entitat GINETEX. Aquesta entitat controla, defineix i promou el sistema d’etiquetatge de conservació i coordina els seus aspectes tècnics a nivell internacional. L’únic representant de GINETEX a Espanya és el Consell intertèxtil Espanyol (CIE), aquesta organització és la responsable de gestionar les llicències per a les empreses espanyoles.
Adjuntem un dossier amb informació addicional sobre els símbols esmentats.

Avantatges per als socis de Ateval i Texfor

Tant Ateval com Texfor són membres del CIE i és per això que les empreses afiliades a aquestes entitats poden obtenir la llicència internacional de propietat intel·lectual per l’ús dels Símbols detallats anteriorment amb un cost preferencial i exclusiu de 61,80 € anuals més IVA. Les quotes anuals per a les empreses no associades amb una facturació de fins a 500
milions de €, oscil·len entre 250 € i 3.000 € depenent de la seva facturació.

Clica aquí per a obtenir més informació.