Us fem arribar aquesta informació que ens arriba des de Texfor sobre la possibilitat de sol·licitar ajuts per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat:

• Amb discapacitat

• En situació o risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció

• Beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

Objectiu
La contractació en el mercat ordinari de treball de persones que presenten una situació de vulnerabilitat i no disposen de totes les eines, aptituds de recerca i inserció en el mercat de treball; amb la finalitat que adquireixin l’experiència professional suficient per lluitar eficientment contra la dependència, la pobresa econòmica i els riscos d’exclusió social o la marginació.

Entitats beneficiàries
Les empreses del mercat de treball ordinari (persones físiques o jurídiques amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Quanties de l’ajut
La quantia màxima destinada a la subvenció és d’1.500.000,00 euros.
La quantia de l’ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2023 és de 7.560,00 euros.

Més informació i accés al tràmit aquí