Des de Texfor i el CIE es va aconsellar un procediment de recurs dels ajuts per les empreses gas intensives regulades en el Real Decret-llei 11/2022. A dia d’avui, varies empreses que van cursar les al·legacions no han rebut resposta per part de l’AEAT.

És per aquest motiu que ens recomanen presentar una instància en breu, perquè l’AEAT contesti expressament les al·legacions de forma individual per a cada empresa.

Descarrega el document aquí per a més informació