L’objectiu d’aquesta línia és fer costat a les empreses espanyoles en l’obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes i serveis fora de la UE, amb la finalitat de facilitar l’accés a nous mercats i/o clients, així com millorar el valor afegit de les seves exportacions.
En aquest cas s’aprovaran addicionalment projectes ja iniciats o finalitzats sempre que la data de factura i pagament dels conceptes per als quals se sol·liciti l’ajuda sigui posterior a l’1 de gener de 2023.

Excepcionalment se subvencionaran certificats de conformitat si la seva validesa és temporal i no apliquen únicament per a una única exportació concreta. Podeu consultar el vostre cas particular escrivint a mentoring@camara.es.

Clica aquí per veure els requisits per sol·licitar l’ajut