Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de Texfor que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’objectiu és donar a conèixer materials i teixits innovadors, així com les innovacions que hi ha en els productes tèxtils. Conèixer les aplicacions que ens ofereixen els teixits innovadors en diferents sectors. 

Dirigit a tècnics, comercials i estudiants del sector tèxtil moda i professionals en general que necessitin o vulguin adquirir coneixements generals sobre les possibilitats tècniques que ofereixen els materials tèxtils.

PROGRAMA

  • Materials i teixits innovadors
  • Innovació de teixits industrials
  • Aplicacions dels tèxtils innovadors
  • Productes i aplicacions
  • Tipologia de productes per sectors: indumentària, tèxtils d’ús tècnic i llar i decoració
  • Els tèxtils d’ús tècnic
  • Definició, terminologia i camps d’aplicació
  • Desenvolupament dels TUT segons les tecnologies de fabricació

Més informació i inscripcions