Entre els dies 30 de gener i 1 de febrer de 2024 se celebrarà a Milà la fira Milano Unica.

L’ajuda màxima assignada per l’ICEX en el Pla Sectorial 2024 per aquesta activitat és de 16.000€ en total per a repartir entre totes les empreses.

El percentatge de suport és de fins a un 30% sobre els conceptes de lloguer d’espai i decoració de l’estand.

La present convocatòria d’ajudes quedarà condicionada a l’aprovació del Pla Sectorial de
Filats, Teixits i Accessoris 2024.

El termini d’inscripció s’iniciarà el dia 27 d’octubre de 2023 i finalitzarà el 10 de novembre de 2023.
No s’admetrà cap sol·licitud d’ajuda rebuda amb posterioritat a la data de finalització.

Més informació