Durant els dies 17 i 21 de gener se celebrarà a París la Fira Paris Deco Off.

L’ajuda màxima assignada per ICEX en el Pla Sectorial 2024 per a aquesta activitat és de 18.265€ en total per a repartir entre totes les empreses.

Data límit de sol·licitud: 1 de desembre de 2023

Més informació