Les empreses del Gremi Tèxtil que actualment no estiguin acollides al règim d’IVA diferit a la importació, durant tot el mes de novembre, podran sol·licitar davant l’AEAT l’aplicació de l’IVA diferit a les importacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2024, per l’afiliació de l’entitat a Texfor.

Més informació