Des de Texfor s’organitza aquesta jornada per donar a conèixer les millors tècniques disponibles per la indústria tèxtil, basades en el document MTD promogut per la Comissió Europea, i que reflexa les millors pràctiques i tecnologies disponibles per reduir l’impacte ambiental en la indústria tèxtil.

El BREF de la Indústria Tèxtil cobreix una àmplia gamma d’operacions, des del pretractament de fibres tèxtils fins al tractament d’aigües residuals, establint pautes per a plantes la capacitat de tractament de les quals superi les 10 tones diàries. A més, aborda activitats com a revestiments, neteja en sec, producció de teixits, acabat, laminació, estampació, entre altres, sempre que estiguin associades directament amb les activitats cobertes per aquest BREF.

Data: 4 de desembre de 16h a 17h, en línia

Més informació i inscripcions aquí