L’etiquetatge tèxtil de conservació informa i aconsella als consumidors sobre la cura responsable dels productes tèxtils. Aquests símbols permeten mantenir les qualitats que han anat afegint al producte tots els operadors que han participat en la llarga i complexa cadena tèxtil.

Avui dia aquests símbols també tenen la important labor d’aconsellar sobre pràctiques més
sostenibles en la cura de les peces i tèxtils. Recentment s’ha demostrat que la
bugada representa un 40% de l’impacte mediambiental d’una peça durant el seu cicle de vida.
Per tant, aconsellar degudament sobre la manera de tractar els tèxtils és fonamental per a
maximitzar la sostenibilitat de les peces.

GINETEX
El sistema de conservació internacional basat en símbols que s’utilitza de manera habitual és
el que regula l’entitat GINETEX. Aquesta entitat controla, defineix i promou el sistema d’etiquetatge
de conservació i coordina els seus aspectes tècnics a nivell internacional. L’únic
representant de GINETEX a Espanya és el Consell intertèxtil Espanyol (CIE), qui és responsable
de gestionar les llicències per a les empreses espanyoles.

Avantatges pels socis d’ATEVAL i TEXFOR

Tant ATEVAL com TEXFOR són membres del CIE i és per això que les empreses afiliades a
aquestes entitats poden obtenir la llicència internacional de propietat intel·lectual per l’ús dels
Símbols detallats anteriorment amb un cost preferencial i exclusiu de 61,80€ anuals
més IVA
. Les quotes anuals per a les empreses no associades amb una facturació de fins a 500
milions de €, oscil·len entre 250 € i 3.000 € depenent de la seva facturació.

Més informació