Texfor organitza amb la col·laboració de l’AEQCT aquest curs per conèixer qüestions pràctiques sobre la colorimetria i les seves aplicacions.

Dirigit a personal tècnic (laboratori, producció, comercial etc) d’empreses del sector
tèxtil i proveïdors que treballin amb color.


OBJECTIU
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que s’utilitzen en la indústria tèxtil per al
control de color i desenvolupament de receptes utilitzant espectrofotòmetre.

CONTINGUT

Sessió 1 – Fonaments teòrics de Colorimetria
 Què és el color?
 Corbes de reflectància
 Iluminantes i observadors
 Coordenades de color: XYZ, CIELAB
 Diferències de color CIELAB


Sessió 2 – Control de qualitat de color
 Equips de mesura de color: tipus, geometries
 Fórmules avançades de diferència de color: CMC, CIE94, CIE2000
 Metamería
 Altres valors colorimètrics: Blancor, força de color, escala de grises

Sessió 3 – Predicció instrumental de color
 Introducció al càlcul instrumental de receptes de color
 Calibratge de famílies de colorants
 Formulació i correcció de receptes de color

 Dates: 11, 16 i 17 d’abril

Format híbrid

Preu pels socis del Gremi Tèxtil: 190€, bonificables

Més informació