Texfor oganitza aquest curs amb l’objectiu de tenir una visió global de tota la cadena de valor de la indústria tèxtil i adquirir coneixements dels diferents processos productius, contemplant de manera transversal i de forma continuada, criteris de sostenibilitat.

 DIRIGIT A
Totes aquelles persones relacionades amb el món tèxtil que desenvolupin la seva activitat en àrees des de la producció fins al disseny i la moda, la comercialització, distribució etc. i que necessitin adquirir competències en els processos que intervenen en la producció tèxtil.
CONTINGUTS
• Cadena de valor. Organització empresa.
• Coneixement dels processos tèxtils
• Fibres
• Processos de Filatura
• Paràmetres dels fils
• Processos de Tejeduría: de calada, de punt. Teixits no teixits
• Processos de Tintura: màquines, preparació, el color
• Processos d’Estampació
• Processos d’Aprestos i acabats
• Procés de Confecció
• Criteris sostenibilitat
• Normativa Etiquetatge

Data d’inici 15 d’abril

Aula virtual

Preu pels socis del Gremi Tèxtil: 425€, bonificables

 Més informació