Entre els dies 2 i 4 de juliol de 2024 se celebrarà a París la fira Première Vision.

Ajudes ICEX
L’ajuda màxima assignada per ICEX en el Pla Sectorial 2024 per a aquesta activitat és de 25.000,00 euros en total per a repartir entre totes les empreses.
La present convocatòria ha estat aprovada en la Resolució de la Consellera Delegada de data 21 de març de 2024.
El percentatge de suport de fins a un 30% sobre els conceptes: lloguer d’espai i decoració de l’estand.

Més informació i formulari d’inscripció.

Data límit de recepció del formulari 30 d’abril de 2024