Durant el primer semestre de 2024 s’estan organitzant un seguit d’activitats de difusió i promoció del sector tèxtil a la ciutat de Manresa, organitzades amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, El Museu de l’Aigua i el Tèxtil, i la Família Professional del Tèxtil, la Confecció i la Pell del Programa Futura FP de la Direcció General de Formació Professional.

La proposta neix de la necessitat d’atraure talent al sector, a les aules de la FP inicial, els graus superiors i la Universitat. I de donar una imatge més realista del sector pel que fa al seu caràcter tecnològic, sostenible i innovador, generador de llocs de treballs estables, de qualitat, i amb perspectives de creixement.

L’objectiu és donar una imatge solvent i decidida de quines son les necessitats reals de les empreses, i les virtuts de formar part d’un sector dinàmic, modern, en el que les possibilitats de créixer professionalment son una realitat.

Consulteu el dossier amb el programa d’activitats!